Obsah

Užitečné odkazy

 

Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje - www.firebrno.cz

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - www.kyjovske-slovacko.com

Ministerstvo informatiky - www.micr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz

Ministerstvo spravedlnosti - www.justice.cz

Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj - www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz

Ministerstvo financí - www.mfcr.cz

Ministerstvo zemědělství - www.mze.cz

Veřejná správa - www.mesta.obce.cz

Vláda České republiky - www.vlada.cz

 Střednědobý plán rozvoje soc.služeb Kyjovska:  http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/