Obsah

Veřejnoprávní smlouvy

Dokumenty

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb Staženo: 4x | 30.05.2022

Veřejná smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 Staženo: 17x | 03.03.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace Staženo: 67x | 05.05.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace MŠ Staženo: 84x | 01.03.2021

Smlouva o spolupráci při provozu MŠ Čeložnice Staženo: 73x | 03.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Staženo: 88x | 02.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Staženo: 137x | 28.04.2020

Veřejnoprávní smlouva o dotaci MŠ Staženo: 261x | 05.03.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace MŠ a ZŠ Kostelec Staženo: 273x | 10.09.2018

Veřejnoprávní smlouva MŠ a ZŠ Kostelec Staženo: 334x | 25.10.2017

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku staveb.úřadu Staženo: 550x | 25.10.2017

Veřejnoprávní smlouva MŠ Čeložnice Staženo: 295x | 25.10.2017

Veřejnoprávní smlouva o sociálně právní ochraně dětí Staženo: 302x | 25.10.2017

Veřejnoprávní smlouva o evidenci obyvatel Staženo: 368x | 25.10.2017

Veřejnoprávní smlouva o přestupcích Staženo: 323x | 25.10.2017

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému území identifikace,adres a nemovitostí Staženo: 365x | 25.10.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MŠ Čeložnice Staženo: 397x | 25.10.2017

img003 Staženo: 342x | 25.10.2017

Stránka

  • 1