Menu
Obec Čeložnice
ObecČeložnice

Rok 2009

Ohlédnutí za hasičským rokem 2009

Tak jako každý rok tak i letos obohatíme naše stránky shrnutou bilancí všech větších událostí, které se v tomto roce udály.

Již léta odkládaná renovace historické stříkačky DS-16 z roku 1968 je již nyní minulostí. Prakticky od 1. ledna 2009 jsme se s větším či menším úsilím pustili do této nelehké opravy. Celkovou renovaci jsme si rozdělili do několika fází. Jako první přišel na řadu motor. Během zimních dnů navštěvovalo několik technicky zdatných hochů hasičskou zbrojnici, aby se s chutí dílo dařilo. Rozebrání celé stříkačky, očištění všech součástek motoru, příprava nového těsnění , základní nátěr a mnoho dalších brigádních prací, zaměstnalo několik našich členů na desítky hodin v hasičské zbrojnici. Toto vynaložené úsilí bylo koncem března odměněno roztočeným motorem. Velké poděkování patří především R. Zbořilovi a dvěma kamarádům až z dalekého Ostravska, kteří nám přijeli pomoci při skládání motoru. Nebýt jejich pomoci, motor by jen stěží opět drnčel hasičskou zbrojnicí. V roce 2010 bychom chtěli zprovoznit čerpadlo a v roce následujícím kompletní lak celé stříkačky. Doufejme, že se vše podaří.

2009

Ve dnech 13. - 15. února zpestřila zimní období pravá slovácká zabijačka. Této pěkné události se zúčastnilo několik jedlíků a gurmánů z celé naší vesnice. Ona zvláštní událost probíhala v nedalekých Ostrovánkách. Celá událost měla sváteční charakter a tak zpěv a domácí pálenka jen okořeňovala onu zabijačku. Doufejme, že se i někdy v budoucnu uskuteční tato veselá událost.

2009

Tradiční fašaňk se uskutečnil 21. února Zimní datum zajistil příjemnou obchůzku v zasněžené „podhorské“obci se slunečným počasím. Obchůzky se zúčastnilo cca 25 masek podporováno pěkně hrajícím harmonikářem. Na večerní zábavu dorazilo i několik místních obyvatel, k tanci a poslechu hrála kapela Duo „M“. Celý náročný den končil pro některé až v brzkých ranních hodinách. Škoda jen menší účasti místních obyvatel.  

 

2009

Na začátku března jsme se pustili do příprav místního koštu vín. Tato tradice již probíhá spoustu let a tak každý ví, že může být jedině v neděli předvelikonoční. V letošním roce to bylo 12. dubna. Kvalitní vína byla k ochutnávce z více než 300 set místních, okolních i několika zahraničních vzorků. Onen svátek místních vinařů podporují i místní hasičky, kterým patří velký dík za celovečerní rozlévání vinného moku. Krátký spánek a opět malé veselí, znamenalo pondělní velikonoční obchůzku. Místní chlapci obcházeli děvčata se svými pomlázkami od brzkých hodin až do večerních. Příjemné jarní počasí jen podpořilo onu povinnost promrskat všechny děvčata, aby nám nezůstala „prašivá“.

2009

Tradicí místních hasičů je i pravidelný jarní sběr železa. Tzv. „železná sobota“ připadla letos na 25. dubna. Místní obyvatelé se tak mohli v tento den zbavit veškerého kovového odpadu. Stačilo pouze nachystat nežádoucí odpad před své domy a místní hasiči si jej už posbírali. Je až s údivem, kolik železného odpadu se posbírá každý rok v tak malé vesnici. Škoda jen tak nízkých výkupních cen.

Ještě v ten den jsme zajeli i pro májku. Sil již příliš nebylo, ale tradici ve stavění májky nechceme přerušit. V naší obci se staví májka vždy poslední dubnový den a tak není na škodu si májku nachystat předem. Útočištěm je nám velmi blízký les, který máme, co by kamenem dohodil. Při výběru radí všichni zúčastnění brigády a tak každý rok vozíme smrkovou májku o délce cca 25 m.

2009

I letos tomu nebylo jinak a tak se v podvečer 30. dubna sešla veškerá omladina na návsi. Za dohledu starších a malých ratolestí se podařilo jako každý rok májku vztyčit. K postavení májky nám stačí pouze fyzické síly a zručnosti těch nejzkušenějších. V naší obci je zavedeno stavění májky pouze pomocí žebříku a bočních dřevěných vzpěr. Je to událost, na kterou se těší celá ves. Letos tomu nebylo jinak, ale neuhlídání májky znamenalo, že se vše na druhý den opakovalo. Přespolní lupiči nám májku v noci shodili a barbarsky odvezli jen špičku májky. To nás nenechalo chladnými a tak hned na druhý den skupina hochů vyrazila pro ukradenou špičku. Bez většího odporu se jim podařilo danou špičku přivézt nazpět a tak opět v podvečer májka stála na svém místě. Tyto rozvířené vody utichly až na konci května, kdy se májka kácela. Jelikož ale máme i my zdatné zlodějíčky, kácelo se na konci května hned 6 májek. Postupně přibyly májky z Osvětiman, Labut, Jestřabic, Hýsel a Bohuslavic. Všechny májky si pak vykoupil místní občan k dalšímu použití.

Ještě před kácením se uskutečnila námi pořádána soutěž a to v sobotu 30. května. Jednalo se již o 4 ročník této soutěže. Velké přípravy kazil jen celonoční déšť, který trval až do poledne onoho závodního dne. Trať zůstala v solidním stavu a tak se početné obecenstvo bavilo více či méně povedenými útoky. Domácí družstvo „A“ prolomilo smůlu předešlých ročníků a zabodovalo i na domácí půdě. Čas 19,11 znamenal konečné 2. místo v konkurenci 20 družstev mužů. Méně se vedlo poskládané rezervě „B“, která s časem 22,59 skončila na 9. místě. Po skončení kategorie mužů, odstartovalo soutěž žen naše domácí družstvo. Čas 20,75 nakonec zajistil i pro domácí ženy konečné 2. místo. Na všech výsledcích se podepsala naše těžká trať, které noční déšť jen přitížil. Ukázalo se, že místní hasiči a hasičky nejsou již žádná ořezávátka. Dvě konečná druhá místa pak v nočních hodinách oslavoval prakticky celý místní sbor.

2009

Dne 8. června přibyl do našeho hasičského sboru nový přírůstek. Narodil se malý „čyjovjáček“ Roman Hering. Tento nový potomek nám jistě brzy začne dělat radost v místním sboru. Pokud bude jen z poloviny po taťkovi a druhé poloviny po mamince, tak se máme určitě na co těšit. Jeho váha 2,8 kg a délka 49 cm nyní mnoho nenaznačuje, na kterém postu by se mohl prosadit. Ale až čas ukáže, zda bude porážet svého taťku v běhu či své jiné kolegy v daném sportu.

Jménem sboru přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka!!

2009

V pořadí již třetí letní noc připadla na datum 18. července. Nevlídné počasí nás donutilo udělat akci v místním kulturním domě. Možná tedy z tohoto důvodu přišlo o poznání méně místních i přespolních. Nebýt alespoň místních členů sboru, kteří zábavu pořádali, hrála by kapela Kombet pro prázdný kulturní dům. Tato smutná situace jen potvrdila nezájem místních obyvatel o jakoukoliv kulturní akci pořádanou v místní obci. Z tohoto důvodu byla třetí letní noc zřejmě i poslední.

Jelikož jako sbor potřebujeme nemalé finance k fungování, přišli jsme s nápadem pomocné brigády. Dostali jsme nabídku na likvidaci starého vinohradu u obce Hýsly. Tento vinohrad byl několik let bez lidské, mechanické či chemické pomoci. Na novém vykučeném místě má vyrůst nová sluneční elektrárna. Ideálně natočený svah svědčil dříve i vinné révě. A tak jsme po příchodu na ono místo nevěřili svým očím, kolik střapců hroznů zde ještě dozrávalo. Rozhodli jsme se tedy uskutečnit vinobraní. Vinohrad byl roky neudržován, ale sklizeň byla slušná. Celkové množství vytlačené šťávy přesáhl 200 litrů. Nějaký ten litr se vypil při hlídání té krátké doby správného burčáku, ale zbytek se uchoval pro další použití na výstavy vín v okolních obcích. Na srdci nás může hřát fakt, že víno je bez chemických postřiků a dalších nežádoucí pomoci, tedy v podstatě biovíno.

2009

Ještě v ten samý den tedy 26. září se konala hodová zábava. Naše utahaná těla z velkého vinobraní jsme šli rozhýbat na místní pořádanou akci. K poslechu a tanci hrála kapela Skoroňáci. Účast místních obyvatel byla již v skutku větší, ale i tak kulturní dům rozhodně nebyl zaplněn. Výhodou může být snad jen větší prostor k tančení. Celá akce končila u těch nejotrlejších v ranních hodinách.

Ve dnech 10. - 12. září se kluci vydali předvést své hasičské umění  do dalekých Severních Čech a to do Tanvaldu. Ubytovaní byli v krásných dřevených roubenkách ve Zlaté Olešnici. Na Tanvaldských slavnostech, kde byla pořádaná i hasičská soutěž, nakonec skončili kluci na posledním místě s neplatným pokusem, když nebyla na pravém proudu zapojena proudnice. V nedělní soutěži, pořádané v Bozkově, se klukům taky moc nedařilo. S časem 18,71 s na 2 B se umístili na konečném 25. místě. I přes to, že se nás sportovní štěstí moc nedrželo, byl tento výlet přeci jenom vydařený. Již teď se těšíme na příští rok.

2009

Tečku za celou zavodní sezónou jsme udělali 10. října v kulturním domě. Naše „bramborák“ párty byla okořeněna bečkou chmelového moku, kterou zaplatil jeden z našich členů. Doplatil na sázku, když pokřikoval, že nám koupí bečku píva, pokud zaběhneme čas na závodech za 17 s. Světe div se, nám se to podařilo v Hrubé Vrbce a tak jsme jen čekali, kdy budeme moci ochutnat onu prohranou bečku. Dočkali jsme se právě na bramborák párty a tak jsme mohli zapíjet čerstvé bramboráčky, probírat skončenou sezónu a plánovat tu nadcházející.

2009

Pokud bych měl jen krátce zhodnotit skončenou sezónu, tak jsme ji nazvali za úspěšnou. Celkový počet 20 ks získaných pohárů naznačuje, že se nám opravdu dařilo. Časy u mužů ukazovaly postupné zlepšování a byly po většinu sezóny na hranici 17 a 18 sekundy. To holkám se tolik nedařilo, ale můžou si za to pouze svou tragicky slabou účastí na trénincích, bez kterých tento sport nejde provádět.

V tomto článku je jen v několika málo řádcích popsána naše činnost během celého roku. Za zmínku stojí hlavně těžká práce při kučení vinohradu, kdy během celého podzimu chodila skupinka členů pracně vydělávat penízky na další použití. Své schopnosti dobrovolných hasičů jsme uplatnili i při jarních deštích, kdy jsme museli ručně čistit ucpaný potok klestím a blátem z nedalekého lesu. Pomáhali jsme i při slavnostním stavění dřevěné sochy na místní návsi.

2009

Či místnímu truhláři při opravě komínu, kdy jsme stavěli několika metrové lešení. Hned několik našich aktivních členů má i své další koníčky, které doplňují celý rok a tak zlepšují fyzickou připravenost sboru. Mezi tyto koníčky patří fotbal, hokej, cyklistika, posilovna, stolní tenis a mnoho dalších sportů.  V tomto roce jsme nemuseli vyjíždět k žádnému požáru či jiné větší události, doufejme, že to tak bude i nadále. Nakonec si dovolím poděkovat ve jménu sboru dobrovolných hasičů našemu obecnímu zastupitelstvu, za finanční a materiálovou pomoc. Děkujeme!

V roce 2009 jsme se zúčastnili 23 závodů: 

Hodonínsko: Vlkoš, Čeložnice, Ratíškovice, Žadovice - okrsek, Mistřín - noční GP ženy, Petrov, Vacenovice, Rohatec, Kuželov - GP ženy, Prušánky - noční, Dubňany, Hrubá Vrbka, Hovorany - GP ženy, Velká nad Veličkou.

Břeclavsko: Horní Bojanovice, Tvrdonice, Brumovice - noční, Lanžhot, Kobylí, Brumovice, Bořetice.

Severní Čechy: Tanvald, Bozkov.

Statistika a umístění na "bednách":

Muži A: Čeložnice (2. místo), Tvrdonice (3. místo), Žádovice - okrsek (1. místo), Brumovice - noční (1. místo), Lanžhot (2. místo), Brumovice (3. místo), Hrubá Vrbka (2. místo), Bořetice (3. místo).

Muži B: Žádovice - okrsek (2. místo)

Muži C: Žádovice - okrsek (3. místo)

Ženy: Čeložnice (2.místo), Horní Bojanovice (2. místo), Mistřín - noční (3. místo), Rohatec (3. místo), Kobylí (2. místo), Brumovice (3. místo), Hrubá Vrbka (2. místo), Hovorany (3. místo).

Nejlepší dosažené časy:

Muži A: Hrubá Vrbka – 17,41; Bořetice – 18,03; Lanžhot – 18,42; Brumovice – 18,46; Kobylí – 18,57.

Muži B: Čeložnice – 22,59

Ženy: Hrubá Vrbka – 18,89; Kobylí – 19,78; Horní Bojanovice – 19,94; Hovorany – 20,42; Čeložnice – 20,75

Jožka Čada

2009

Spolky

Nejbližší akce

15. 6. Závody GPHO 

15. 6. Letní noc s V.S.P. Band

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Upozornění

Obecní úřad Čeložnice upozorňuje na zákaz tvoření ohnišť a skládek dřeva na obecních pozemcích v rekreační oblasti Pastviny. Nerespektováním tohoto upozornění hrozí ztráta financí na udržování krajinotvorby.

V obci Čeložnice platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje včetně poskytování služeb.

Obec Čeložnice

Čeložnice a Chřiby. První písemná zpráva o obci je z roku 1131, kdy Čeložnice náležely olomouckému biskutskému statku v Šitbořicích. Na území obce jsou dvě památky zapsané ve státním seznamu nemovitostí kulturních památek. Uprostřed obce je zvonice postavená v roce 1854 a na ni jsou umístěny sluneční hodiny, které jsou zachovalou památkou dovednosti místních stavitelů. Další památkou je kříž u silnice na němž je vyryt letopočet 1802. Obcí protéká čeložnický potok na jehož horním toku se nachází tůňka, která je významným krajiným prvkem.

  • 1131 založení
  • 424 obyvatel
  • 280 m n. m.
  • 6,32 km²

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sponzoři

V případě, že Vás zaujal náš sbor, můžete se i Vy stát naším sponzorem! Stačí nás jen kontaktovat. :)

Kontakty

File:Facebook Logo (2019).png - WikipediaJedlý papír - obrázek na dort - kruh: INSTAGRAM LOGO - mají skladem

Odkazy

krizport

klesti

Facebook

facebook_01

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

nahoru