Obsah

Bramborák - párty

 

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos jsme neváhali využít prostory kulturního domu v Čeložnicích. Jinak poklidná budova provoněla v sobotu 2.10.2010 smaženými bramboráky. Důvod? SDH Čeložnice zakončovalo úspěšnou sezónu. Akce se konala již 4 rok po sobě a nejeden člen se na ni těšil již týdny předem.

Konec sezóny je třeba řádně oslavit a tradicí se u nás stává ukončená v podobě bramborák párty. Každý si přinesl nějaké brambory, škrabku a trochu česneku. Pokoupilo se nějaké nealko, mouka a mohlo se začít. Kluci nachystali pípu s pivem a hlavně pomohli holkám se škrábáním brambor. 

Bramborák - párty

Bramborák - párty

Letos se sešlo na začátku akce větší počet lidí, tudíž bylo velmi brzy vše nachystáno ke smažení. Mastné žaludky se prolévaly chmelovým mokem a ostatním alkoholem. K tomu velmi dobře posloužila vyhraná bečka z Kobylí a také sponzorský dar od našeho hospodského Davida. K poslechu a hlavně k tanci hrál DJ Jay.

Bramborák - párty

Celou akci jsme začali v 17:00 hod. a končili dle vyčerpání, či nutnosti povinného spánku v nejranějších hodinách nedělního rána. Během večera jsme shlédli i několik našich pokusů na půjčené plazmě jednoho našeho člena. Celý večer panovala veselá nálada. Každý se bavil dle svých možností. K pobavení posloužil především fix na bázi alkoholu. Nejeden návštěvník tak odcházel s pomalovaným obličejem, či dokonce i celým tělem. 

Bramborák - párty

Vypsanou náplň bylo nutno doplnit improvizovaným zdrojem a to domácí slivovicí, aby se mohlo pokračovat v kreslení nejrůznějších obrázků. K újmě tak přišlo i zaparkované auto našeho Jiříka, který bude určitě příště rozumnější a na akci se dostaví po vlastních končetinách. I přistavené kolo našeho Jožínka nebylo uchráněno. Vypuštěné duše jej donutily jít domů pěšky. Jakoby si nepamatoval oslavu svých narozenin a na bramborák párty dorazil na svém bicyklu. Akce se zúčastnili i naši kamarádi ze Zlaté Olešnice a Příchovic. Doufejme, že se jim u nás patřičně líbilo a někdy nás opět navštíví.

Bramborák - párty

V neděli po obědě jsme vše uklidili a probírali své zážitky z večera. Některým jsme osvěžili paměť, aby i oni nebyli ušetřeni těm veselým událostem noci. Odvezli pípu na hnědém stroji Jiříka, kdy neváhal vyvézt svou rodinu k nám na kopec. Kulturní dům jsme předali v 15:30 místostarostovi a pak už následoval jen rozchod k domovům. Teď se už můžeme těšit na další ročník bramborák párty a především, na snad úspěšnou sezónu v hasičském sportu.

Jožka Čada