Obsah

Stavění máje

 

Byl pozdní večer - první máj -

večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

 

Tak tyto verše napsal K. H. Mácha ve své básni Máj.

 

Já však začnu :

Asi týden, až čtrnáct dnů zpět se Čeložničtí hasiči schází a domlouvají s hajným. Ten jim rád poskytne jeden ze svých urostlých smrků v místním lese - většinou okolo 30m. Tento strom skácejí, opracují a poté přivezou traktorem do Čeložnic. Samotné stavění máje probíhá vždy 30.dubna, kdy se na místní návsi sejdou hoši z SDH Čeložnice, ale i místní „siláci“, kteří velmi rádi s májkou pomohou.

 

Stavění máje

Májku děvčata ozdobí tradičně mašličkami a vlajkou České republiky. 

Stavění máje

Stavění máje

Mašličky hoši získali od děvčat vždy na Velikonoce a „žilu“ si společně s mašlemi uschovali na tuto příležitost.

Stavění máje

Májka je nachystaná, proto se kluci mohou chopit dřevěných kůlů a začít  postupně májku zvedat.

Stavění máje

 

U hochů je vidět „kolující pulčík slivovice“, který se velmi rychle ztrácí.

Stavění máje

Stavění máje

Stavění máje

Pod vedením pana Františka Sedláře se májka pomalu zvedá vzhůru. „Hej rup“ - křičí pan Sedlář na všechny hochy, kteří se chopili této nelehké práce.

 

Stavění máje

Stavění máje

Stavění máje

 

Na tuto událost se přijde podívat tradičně hodně místních občanů, především dětí, které pobíhají po trávníku na prostranství obce.

Stavění máje

Pomalu nastává večer, májka je již téměř postavená a už ji zbývá jen zahrabat. Této činnosti se ujal starosta Jan Zbořil a místostarosta Zdeněk Šimeček.

 

Stavění máje

Májka je úspěšně postavena až ve večerních hodinách.

Stavění máje

Nyní již zbývá májku pečlivě hlídat, abychom o ni nepřišli. Doufejme tedy, že se nám ji letos podaří uhlídat a sejdeme se 31. května na „kácení“ máje.