Obsah

 

,,O putovní pohár SDH Čeložnice“

XVI. ročník

17. června 2023

 

SDH Čeložnice pořádá soutěž hasičských družstev:

1. Putovní pohár SDH Čeložnice (muži) - soutěž je započítávána do okresní soutěže GRAND - PRIX 2022 okresu Hodonín

2. Pohár SDH Čeložnice (ženy) - soutěž je započítávána do okresní soutěže GRAND - PRIX 2022 okresu Hodonín

 

TERMÍN:

sobota 17. června 2023

MÍSTO KONÁNÍ:

hřiště Čeložnice

STARTOVNÉ:

200 Kč (muži, ženy) 

PREZENCE:

Prezence družstva musí být provedena nejpozději do porady velitelů!!!

POŘADÍ:

Dle příjezdu

PROGRAM:

Do 13:45 hodin příjezd
Ve 13:45 hodin porada velitelů a nástup jednotek
Ve 14:00 hodin zahájení soutěže

POPIS DRÁHY:

Povrch travnatý, kolem základy dlaždice, startovní čára z boku

MĚŘENÍ ČASU:

El. časomíra

TERČE:

Sklopné terče s otvorem o průměru 50 mm

Soutěžit se bude v požárním útoku dle pravidel požárního sportu (Příloha k pokynu NMV a VPR ČR č. 6/2000) a pravidel Požární GRAND - PRIX okresu Hodonín pro rok 2023.

Protesty se podávají písemně dle Pravidla 12, Pravidel požárního sportu.

Startovní listinu si určí pořadatelé!!!

OCENĚNÍ:

"PUTOVNÍ POHÁR SDH ČELOŽNICE" (muži):

1. MÍSTO - Putovní pohár, 1000 Kč + věcná cena

2. MÍSTO - Pohár, 600 Kč + věcná cena

3. MÍSTO - Pohár, 400 Kč + věcná cena

"POHÁR SDH ČELOŽNICE" (ženy)

1. MÍSTO - Pohár, 500 Kč + věcná cena

2. MÍSTO - Pohár, 300 Kč + věcná cena

3. MÍSTO - Pohár, 200 Kč + věcná cena

Držitel putovního poháru je povinen vrátit nepoškozený pohár pořadateli, před zahájením dalšího ročníku!! Pohár je trvale putovní!

Technické podmínky GRAND - PRIX:

Organizační zajištění: Náklady na cestovné a stravné si hradí každé družstvo z vlastních prostředků. Občerstvení je zajištěno v prostoru soutěže.


Požární stříkačka - která byla typově schválena pro používání v PO v ČR s funkčními klouby a klapkou. Je zakázána kombinace různých typů požárních stříkaček. Ovládání plynu mechanické, odpovídající danému typu stříkačky.

Savice - délka 2,5 m se šroubením o průměru 110 mm a dvěma závity.
Koš - s funkční klapkou (uzavírá <--> otevírá z vnější strany) - vychází ze schváleného typu.
Rozdělovač - s funkčními uzávěry.
Proudnice - vlastní. Průměr výstřikové hubice 12,4 - 13 mm.
Hadice - při plošném měření šířky - hadice C - minimální šířka - 65 mm. B - minimální šířka - 100 mm.
Délka hadic min. 19m (kontrola šířky hadic na základně před provedením požárního útoku, délka hadic po provedeném útoku).
Mezi ozuby spojek hadic projde papír.
Výstroj soutěžících - jednotná.  Opasek lehký. Ochranná přilba.

 

Zákaz používání podpěr na základně i mimo základnu, připouští se podložení savicového šroubení mimo základnu - v místě spojení savic podložkou o maximální síle 10 mm.
Proudnice resp. koncovka hadice při stříkání na terč se může dotýkat země.
Čára stříkání je nedotknutelná. Používané prostředky PO musí vycházet ze schváleného typu.