Obsah

Co předcházelo dnešním dnům...

 

     V jedné malé vesničce pod chřibami se za dávných časů sešla patra junáků, kteří založili v Čeložnicích tradici dobrovolných hasičů. 

     A tak nanápadně plynul čas, až před devíti lety jsme se k nim přidaly my děvčata a pak teprve to dostalo ty správné obrátky.   

    Chlapci nás vzali mezi sebe, i když toho občas litovali, ale společně jsme zažili spoustu veselých, krušných i nepublikovatelných zážitků. 

     Z některých kamarádů se stali manželé, jiní sem přivedli své lásky a někteří se snaží omladit náš spolek svými potomky..     

  To, že tento zábavný sport i v době počítačů přitahuje nové členy znamená, že i pro nové generace je pořád přitažlivý. Určitě se nemusíme bát, že by v Čeložnicích hasiči vymřeli.    

    Je jasné, že bez finanční podpory obce, kdy je potřeba obnovovat naše vybavení, by nebylo možné existovat a stejná zásluha připadá i Radkovi Zbořilovi, který se o naše vybavení stará, stále ho vylepšuje a udržuje v chodu.   

 

A teď fakta:

 

10. dubna 1938 - vznik SDH v Čeložnicích. Zakladatel - starosta Jakub Šimeček a Ferdinand Jakubec - kronikář hasičů 

3. března 1940 - zakoupení motorové stříkačky po generální opravě od SDH Líšeň Brno 

Přestávka v zápisech v letech 1943 - 1945 byla zapříčiněná válkou.

29. června 1945 - obnovení sboru dobrovolných hasičů v Čeložnicích 

18. ledna 1948 - 10 let od založení SDH v Čeložnicíc 

Dalších pět let byl zaznamenán úpadek v práci pro Sbor 

27. června 1956 - zápis o zásahu při požáru J. Poláška, útok proveden v čas a rychle 

6. ledna 1957 - požár místní družstevní pekárně

7. prosince 1958 - sbor má činných 80 mužů a 7 žen.

3. května 1973 - zásah při  požáru v lese v katastru obce

7. března 1975 - projednání výstavby nové požární zbrojnice 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

                                                     ZÁPIS KONČÍ....