Obsah

Bilance

Ohlédnutí za hasičským rokem 2022

 

Vážení čtenáři, je mi ctí psát pár řádků, které shrnují činnost hasičského sboru v letošním roce.

Začneme pěkně popořádku. Počátkem letošního roku jsme se vzdělávali na speciálních kurzech. Zúčastnili jsme se školení velitelů sboru, školení rozhodčích mládeže a odborného školení řidičů.

Jedinou pracovní povinností tohoto roku byl sběr železa. Jde o jednu z mála výdělečných akcí, jehož výdělek je jeden z důležitých finančních příjmů pro náš sbor. Posbírali téměř 4 tuny železného šrotu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům za darovaný kov.

První kulturní akcí, pořádanou naším sborem, měla být tradiční fašaňková obchůzka spojená s večerní zábavou. Fašaňková obchůzka se v naší obci, kvůli pandemii Covid 19, nekonala už dva roky. Letos tomu bohužel nebylo jinak. Doufejme, že se v příštím roce fašaňková obchůzka uskuteční a užijeme si ji tak, jak tomu bylo v minulosti.

Koncem března začala příprava na další oblíbenou akci v obci. Tou je po dvouleté pauze velikonoční košt vín. Podařilo se nám sehnat krásných 390 vzorků vín, které byly zdegustovány o týden dříve. Při koštu vína hrála k poslechu cimbálová muzika, takže si na své přišel snad skoro každý návštěvník. Poslední dubnový den jsme vztyčili na návsi u KD 19 m dlouhou májku. Májku bylo důležité pořádně zabezpečit proti okolním zlodějům. To se nám povedlo na výbornou, takže jsme mohli v klidu na konci měsíce májku pokácet.

Při příležitosti svátku sv. Floriána a tradiční mše svaté u křížku proběhlo posvěcení našeho nového zásahového vozidla, které nám zakoupila obec v loňském roce.

V květnu začala soutěžní sezóna i našim „mlaďochům.“ 

V červnu se naše dvě družstva vydala na okrskovou soutěž do nedalekých Vřesovic, která se skládala ze štafety a požárního útoku. Po krásných soutěžních výkonech obsadilo družstvo „A“ krásné 1. místo, muži „B“ se museli spokojit s nepopulárním 5. místem.

O týden později, po dvouleté pauze, proběhla na travnatém hřišti soutěž okresní ligy Grand Prix Hodonín. Zde soutěžilo jen družstvo mladých, s výsledným časem 19:18 s jsme obsadili 7. místo. V té době to byl náš nejlepší dosažený čas. Kategorii mužů ovládlo družstvo z Pasohlávek s časem 18:00 s. Kategorii žen ovládly ženy z Hroznové Lhoty s časem 19:31 s.

Za celou letošní sezónu jsme se zúčastnili celkem 14 soutěží v okresech Hodonín, Břeclav a Uherské Hradiště. V Grand Prix Hodonín se umístili na 7. místě. Nejlepší čas sezony byl 18:57 s ze soutěže v Hrubé Vrbce. Jako člen družstva můžu říct, že se na celé sezoně podepsala komplikace v podobě zranění jednoho z proudařů. Tímto bych chtěl poděkovat Davidu Fricovi, který s námi odběhal půlku soutěžní sezóny. Doufejme, že příští sezona bude do počtu objetých závodů bohatší a budeme se nadále zlepšovat.

Závěrem bych chtěl jménem celého sboru poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizování jednotlivých akcí. V Novém roce 2023 Vám přeji hodně štěstí a pevné zdraví!        

                                   Za SDH Čeložnice Martin Šubrt

spolecna