Obsah

Poplatky za odpad

Sazba poplatku za odpad činí 650 Kč za osobu/rekreační objekt, poplatek je splatný do 31. 3. 2023.

Poplatky budou vybírány v kanceláři OÚ Čeložnice od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023.

 

Nové známky na popelnice budou vydány při platbě poplatku. Při platbě online budou známky na popelnice k vyzvednutí na OÚ.

 

Poplatek lze uhradit následujícími způsoby:

1) v hotovosti do pokladny v kanceláři OÚ Čeložnice

2) bezhotovostním převodem na účet obce Čeložnice č. 24725671/0100 (variabilní symbol - 1345 specifický symbol = číslo domu)

 

Platby za stočné

Cena stočného pro rok 2023 je stanovena na 350 Kč za osobu.

 

Poplatek lze uhradit následujícími způsoby:

1) v hotovosti do pokladny v kanceláři OÚ Čeložnice

2) bezhotovostnním převodem na účet obce Čeložnice č. 24725671/0100 (variabilní symbol - 23212111, specifický symbol = číslo domu)

 

Poplatek za psa

a) za jednoho psa - 200 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 250 Kč

 

Poplatek lze uhradit následujícími způsoby:

1) v hotovosti do pokladny v kanceláři OÚ Čeložnice

2) bezhotovostním převodem na účet obce Čeložnice č. 24725671/0100 (variabilní symbol - 1341, specifický symbol = číslo domu)