Výroční zprávy

 

Výroční zpráva za rok 2016

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu

k informacím , ve znění pozdějších předpisů.

Obec Čeložnice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů výroční zprávu o své činnosti poskytování informací

dle uvedeného zákona.

počet podaných žádostí o informace: 1

za poskytnutí informace nebyly účtovány náklady.

počet kladně vyřízených žádostí: 1

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu:0

výsledky řízení o sankcích na nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V Čeložnicích dne: 20.2.2017

                                                            Jan Zbořil, starosta obce 

Výroční zpráva za rok 2015

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacícm,ve  znění pozdějších předpisů.

Obec Čeložnice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999  Sb .,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů výroční zprávu o své činnosti poskytování informací dle uvedeného zákona:

počet podaných žáfostí o informace: 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

opis podstatných částí každého rozsudku soudu :0

výsledky řízení o sankcích na nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V Čeložnicích dne 20.2.2016

                                                            Jan Zbořil,starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2014

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Čeložnice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů výroční

zprávu o své činnosti poskytování informací dle uvedeného zákona:

počet podaných žádostí o informace : 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0

výsledky řízení o sankcích na nedodržování tohoto zákona bez

uvádění osobních údajů : 0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

 

V Čeložnicích dne 18.2.2015

 

                                                           Jan Zbořil,starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2013

 

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Čeložnice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů výroční

zprávu o své činnosti poskytování informací dle uvedeného zákona:

počet podaných žádostí o informace : 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0

výsledky řízení o sankcích na nedodržování tohoto zákona bez

uvádění osobních údajů : 0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V Čeložnicích dne 18.2.2014

                                                           Jan Zbořil,starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2012

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Čeložnice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů výroční

zprávu o své činnosti poskytování informací dle uvedeného zákona:

počet podaných žádostí o informace : 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0

výsledky řízení o sankcích na nedodržování tohoto zákona bez

uvádění osobních údajů : 0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

 

V Čeložnicích dne 18.2.2013

 

                                                           Jan Zbořil,starosta obce

Výroční zpráva za rok 2011

 

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obec Čeložnice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů výroční zprávu o své činnosti poskytování informací dle uvedeného zákona:

počet podaných žádostí o informace : 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0

výsledky řízení o sankcích na nedodržování tohoto zákona bez
uvádění osobních údajů : 0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0V Čeložnicích dne 14.5.2012

 

Jan Zbořil,starosta obce

 

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie

 

Oznámení

V obci Čeložnice platí
zákaz podomního
a pochůzkového prodeje včetně poskytování
služeb.

Upozornění

OBECNÍ ÚŘAD ČELOŽNICE UPOZORŇUJE NA ZÁKAZ TVOŘENÍ OHNIŠŤ A SKLÁDEK DŘEVA NA OBECNÍCH POZEMCÍCH V REKREAČNÍ OBLASTI PASTVINY.
NERESPEKTOVÁNÍM TOHOTO UPOZORNĚNÍ HROZÍ ZTRÁTA FINANCÍ NA UDRŽOVÁNÍ KRAJINOTVORBY.

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

www.idos.cz

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015

http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/dokumenty-ke-stazeni/komunitni-plan/

Návštěvnost stránek

108480
pata.jpg